View Larger Map

⦿◉Verken, ontdek en verrijk


☔Welkom bij WaliWasi exploratie!
 

WaliWasi is de naam van ons zorg en assistentie initiatief.
Wali staat hier voor vriendschap en meesterschap in wederkerigheid.
In dynamische verhouding tot Wasi, symbool van de grenzeloosheid van het hart.
Het is de afstemming in de ontmoeting met onze client en zijn/haar individuele wijze van leven, keuzen, persoonlijke wensen en ontwikkeling.

WaliWasi kan assisteren/ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, maar ook bij verwerking, persoonlijke uitdagingen en ontwikkelingsprocessen. Door aanwezig te zijn, situaties integer en gelijkmoedig te benaderen en er creatief en spelenderwijs mee om te gaan.

Oplossingsgerichte intuïtieve procesbegeleiding,
Assistentie op aanwijzing,
Uw vakantie/Expeditie,
Activiteiten begeleiding en/of Dagbesteding

Samen verkennen en ontdekken wat werkelijk nodig en wenselijk is.
Samen afstemmen wat de relatie tot deze wensen, beperkingen en mogelijkheden is en de balans opmaken. Indien gewenst het avontuur instappen van samen activiteiten ondernemen. Dit kan van alles zijn en is afhankelijk van de hiervoor gemaakte afstemming.
Het versterken van eigenwaarde en het ontplooien van persoonlijkheid staan hierbij centraal.
Wij kunnen ons goed inleven en verplaatsen in uiteenlopende levensvragen, problemen en/of uitdagingen. Wij handelen vanuit een persoonsgerichte gelijkwaardige houding, met onze voornaamste aandacht gericht op de kwaliteit van Plezier en Vertrouwen.

Wellicht kan een van ons u van dienst zijn.

Uw vraag is onze ontwikkeling,

Vriendelijke groeten,

Joachim Joost VerhoevenAan deze site wordt gewerkt, met het doel u meer te kunnen laten zien over wie wij zijn en wat wij u te bieden hebben

Aanwezigheid(presence) Menselijke warmte (human warmth) Persoonlijke en praktische assistentie (personal and practical assistance), Verzorging (care) Bemiddeling(mediation) Begeleiding (accompaniment) Inspiratie (Inspiration) Begrip (understanding,comprehension) Aandacht (attention) Stimulatie ( stimulation) Vertrouwen (confidence) Authenticiteit (authenticity) Ondersteuning (support)Neem voor meer informatie of als uw opmerkingen en of ideeen hebt gerust contact op.
Olla!,Salut!,Hallo!,olá!,Hello!,مرحبا Bienvenu a WaliWasi exploration


   
 

exploratieLevens assistentie


initiator/assistent
Joachim Joost Verhoeven

Mail Contact


tel: 0640843436


View Joachim Verhoeven's profile on LinkedInWaliWasi exploratie

Promoot jouw pagina ook
 
     
View Larger Map


●◉Explore, discover and enrich

⌛Welcome at the site of WaliWasi exploration!

 

Waliwasi exploration is an initiative, in which the function of life assistant is standing in children’s shoes. It is a care giving concept which according to me, has the potential to offers a wide range of dynamic support and practical assistance.
A way of giving care and assistance that can exist by the quality of attention, intuition and exploration. It means to explore, discover and enrich the motion of alignment, and deepen the meeting with your personal way of life, choices, needs and development.

WaliWasi can help, assist and support with the activities of daily live, but also with the process of personal and developmental challenges. By being present, approach situations with integrity and equanimity, and deal with them in a creative and playful manner, taken that WaliWasi’s personnel is experienced and well qualified in what we are willing to offer.

Solution oriented guidance of processes or simply demand driven assistance. Together explore and discover what is desirable and necessary. Within the joint alignment in relation to these requirements, limitations and possibilities, the esteem of self and the further development of personality form a central part.

We can sympathize and move with different life questions, problems and/or challenges,
and act from a person-centered approach, with the main focus on the quality of Trust.

Perhaps one of us can be of service.

Your demand is our development,

Sincerely ,
Joachim Joost Verhoeven


We are still building on this information medium, to enable us to inform you better

If you have questions, ideas or remarks, please let us know.


Thank You


   
 

exploration


Life assistance


initiator/assistant Joachim Joost Verhoeven

Mail Contact


tel: 0640843436


View Joachim Verhoeven's LinkedIn profileView Joachim Verhoeven's profilespan>WaliWasi exploratieYour heart is the size of an ocean.
Go find yourself in its hidden depths.(Rumi)